Enkeltkurs for barn (1B1)

Et femukers program for barn (5B1)

Totimers kurs for ansatte (KA1)

 

 

Enkeltkurs for barn (1B1) og Et femukers program for barn (5B1)

 

Undervisningen varer mellom 20 og 30 minutter en gang i uken.

Grupper på opptil 12 barn samlet med minst en voksen til stede.

Den voksne bør kjenne barna godt.


'Musikkgruppen for førskolebarna har vært et høypunkt å se frem til. Ruth har en god evne til å formidle det hun ønsker til barna. Da barna fikk spille på store trommer strålte de og var kjempeglade.'

(Linda, Pedagogisk leder, Lekeland barnehage, Hommersåk)

 

'Ruth er flink til å få barna med seg. Hun gjør det spennende for dem, og instruerer på en enkel og "fysisk" måte uten å bruke for mange ord.'

(Kirsten Sætre, Knøttene åpenbarnehager, Hommersåk)

(top)

 

Totimers kurs for ansatte (KA1)

 

Kurs for å inspirere ansatte til å bruke nye sanger, sangleker og

aktiviteter. Kurset er spesielt tilrettelagt for personale som selv ønsker å stå for undervisningen.

Prisen innkluderer instrukser til bruk i undervisningen.

'Jeg synes Ruth er inspirerende å ha som instruktør på kurs for barnehageansatte. Hun er flink til å formidle glede gjennom musikk og rytme, og har stor variasjon i innholdet.'

(Kirsten Sætre, Knøttene åpenbarnehager, Hommersåk)

(top)